Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2003 - nästan 200 matnyttiga sidor
Verksamheten beskrivs och resultaten redovisas.
För att beställa boken kontakta HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad
Rapport
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan.
Sortförsök i höstvete (L7-1025) (L7-1015) (L7-105)
Sortförsök i höstråg
Sortförsök i rågvete
Sortförsök i höstkorn
Sortförsök i vårvete
Sortförsök i vårkorn (L7-401) (L7-4011)
Sortförsök i havre
Foderspannmål, vårkorn - havre
Sortförsök i ärter
Sortförsök i åkerböna
Sortförsök i höstraps
Höstraps - sortblandning
Höstraps - utsädesmängd
Höstrapshybrid - såteknik
Höstraps - kvävegödsling
Kvävegödsling till olika sorters vårkorn
Vårsådd av fånggrödor i höstvete
Försök med reducerad jordbearbetning
Kvävegödslingsförsök i höstvete
Kvävegödslingsförsök i maltkorn
<< Ogräsbekämpn. i stråsäd och höstraps (sammanfattn.)
Bekämpning av åkerven i höstvete
Bekämpning av renkavle i höstvete
Bekämpning av örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Bekämpning av örtogräs i höstraps
Olika insatser av fungicider och kväve i höstvete
Fungicider i stråsäd (L15-1010) (L15-1011) (L15-1012)
Funcicidförsök i höstraps
Vallfröblandnigar i intensiva slåttersystem
Den eminenta skriften Skåneförsök 2003 är ett måste för skånska lantbrukare!


Övrigt från skriften
Förord
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2003
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen för SKÅNEFÖRSÖKEN
Ringarnas centralstyrelse i Malmöhus (län) samt Försökskommittén i Kristianstads (län)
Adressuppgifter till försökspersonal i Malmöhus och Kristianstads (län)
Karta över Skånes jordbruksområde
Övriga rapporter (ej på hemsidan)
Sortförsök i majs
Sortförsök i matpotatis
Långliggande regionala kalkningsförsök
Korta redogörelser från projekt i potatis 2003
Höstraps - rapidsådd
Oljelin
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan