Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2015
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Växtnäring

Slamspridning på åkermark

Kvävestrategi i vårkorn

Kvävestrategi i höstvete

Olika kvävegödselmedel till höstvete

Tillväxtreglering av höstvete

Sortanpassad kvävegödsling till ABSOLUT vete

Färskpotatissorter, rotutveckling och N-gödsling

Ogräs

Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål och majs

Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår

Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår

Örtogräs i höstvete, höst och vår

Örtogräs i vårkorn

Pilört i vårkorn (1 försök på Gotland - endast rapport)

Pilört i vårvete

Ogräsbekämpning i höstraps:    Plöjt    Plogfritt

Ogräsförsök i majs

Sorter och Odlingsteknik
Sortförsök i höstvete

Proteinhalt och avkastningsnivå i höstvete (endast rapport)

Sortförsök i höstråg

Sortförsök i rågvete

Sortförsök i höstkorn

Sortförsök i vårvete

Sortförsök i vårkorn

Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn

Sortförsök i havre

Sortförsök i ärter

Sortförsök i åkerböna

Sortförsök i ensilagemajs

Sortförsök i kärnmajs (2014 års resultat)

Sortförsök i oljelin (endast rapport)

Sortförsök i höstraps
OS 21 Hybrid | OS 23 Linje | OS 24 Hybrid

Sortförsök i höstraps - sorter med klumprotresistens
OS 25 Klumprot | OS 25X Klumprot

Sortförsök i vårraps

Odlingssystem i höstvete 2014 (9011) (9011-3)

Växtskydd

Fungicidförsök i stråsäd 2015 - sammanfattning

Effektjämförelser för olika fungicider

Behandlingsstrat. i höstvete mot svartpricksjuka

Strategier med betning mot gulrost i höstvete

Behandlingstidpunkter mot gulrost i höstvete

Svampbekämpning i höstkorn

Strategi i höstråg

Svampbekämpning i vårvete

Strategi mot svampsjukd. i vårkorn i Sydsverige

Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn

NORBARAG-försök, bekämpn. av kornets bladfläcksjuka (endast rapport)

Potatisbladmögel 2015

Omslag Skåneförsöken 2015

Beställning av skriften: kontakta
Hushållningssällskapet Skåne

Övrigt från skriften

Innehåll
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Förord
Företag som finansierar regionala försök
Ämneskommittéer/Ämnesområde
Jordbruksverksamheten i Skåne 2015
Karta över Skånes jordbruksområden
Försöksringarna i Skåne
Ledningsgruppen i Skåneförsöken
Adressuppgifter
Temperaturer och nederbörd i Mellansverige
Priser och kostnader för ekonomiska utvärderingar 2015

Hela boken
Skåneförsök 2015
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan