Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2011
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Växtnäring

Organiska gödselmedel till höstvete

Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Kvävebehov i höstkorn
Kaliumgödsling till ensilagemajs
<< Manganbrist kan orsaka utvintring av
höstvete och höstkorn (endast rapport)
Ogräs

<< Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål och majs

Åkerven och örtogräs i höstvete
Losta och örtogräs i höstvete
Vitgröe och örtogräs i höstvete
Rajgräs och örtogräs i höstvete
Renkavle och örtogräs i höstvete
Örtogräs i höstvete
Örtogräs i vårkorn
Ogräsbekämpning i majs
Kombinerad kemisk-mekanisk ogräsbek. i majs
Örtogräs i höstraps
Tillväxtreglering i ängssvingel
Vallodling

Intensivt skördade vallar

Sortförsök i...
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Havre
Ärter
Åkerböna
<< Spannmål och trindsäd i ekologisk odling
(endast rapport)
Höstraps Linjesorter | Hybridsorter
<< Majs (endast rapport)
Färskpotatis
Odlingsteknik
Odlingssystem i höstvete
Såtid höstvete och vårsäd
Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna
Utsädesmängd för fodermajs
Växtskydd
<< Svamp- och insektsförsök i stråsäd och åkerbönor
Fungicider - Effektjämförelser mot svartpricksjuka i höstvete
Behandlingsstrategier i höstvete
Bekämpning av mjöldagg och gulrost i höstvete
Strategiförsök mot gulrost i rågvete
Fungicider i höstråg, Löberöd | Tollarp
Fungicider i höstkorn
Fungicider i vårkorn
Fungicider i åkerbönor
Insekticider i åkerböna
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Bladmögelbekämpning i potatis
Fungicider i höstraps
Bekämpning av Phoma i höstraps


Omslag Skåneförsöken 2009

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord
Ämneskommittéer
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne
Försöksringarna, ledning, kontakt

Karta över Skånes jordbruksområde

Priser och kostnader
Hela boken
  176 sidor Skåneförsök
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan