Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2016
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Ingen skillnad att bränna eller plöja ner halmen
(artikel från Arvensis 8-2016)

Växtnäring

Kvävebehov hos olika maltkornssorter

Kvävebehov hos olika höstvetesorter

Sortanpassad kvävegödsling till ABSOLUT vete

Kväveform och strategi i höstvete

Kvävestrategi i höstvete

Kvävestrategi i maltkorn
Ogräs

Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål, majs och höstraps

Renkavle och örtogräs i höstvete

Örtogräs i höstvete, höst och vår

Örtogräs i vårkorn
Örtogräsbekämpning i höstraps
Ogräsförsök i majs
Tillväxtreglering av höstvete
Sådd av olika vårkornssorter vid olika tidpunkter i syfte att bekämpa renkavle

Sorter och Odlingsteknik

Sortförsök i höstvete
Proteinhalt och avkastningsnivå i höstvete
Odlingssystem i höstvete
Såtid i höstvete
Höstvetesorter med höstvete som förfrukt
Sortförsök i höstråg
Sortförsök i rågvete
Sortförsök i höstkorn
Sortförsök i vårvete
Sortförsök i vårkorn
Fyra kornsorter och två skördetidpunkter
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn
Sortförsök i havre
Sortförsök i ärter
Sortförsök i åkerböna
Sortförsök i ensilagemajs
Sortförsök i kärnmajs
Vårraps
Höstraps OS 21, 22, 25, 27

Växtskydd

Bekämpning av blågrå rapsvivlar och skidgallmyggor
Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning

Fungicidförsök i stråsäd 2016

Höstvete:
Effektjämförelser för olika fungicider

Behandlingsstrategier i höstvete mot
svartpricksjuka,

Behandlingsstrategier mot svartpricksjuka
med Folpan. 3 försök

Höstkorn
Svampbekämpning i höstkorn

Vårkorn
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige

Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn

Potatisbladmögel och brunröta 2016

Omslag Skåneförsöken 2015

Beställning av skriften: kontakta
Hushållningssällskapet Skåne

Övrigt från skriften

Innehåll
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Förord
Företag som finansierar regionala försök
Ämneskommittéer/Ämnesområde
Jordbruksverksamheten i Skåne 2016
Skånes jordbruksområden
Försöksringarna i Skåne
Skåneförsökens ledningsgrupp
Adressuppgifter
Temperaturer och nederbörd i Mellansverige
Priser och kostnader för ekonomiska utvärderingar 2016

Hela boken
Skåneförsök 2016
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan