Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2009
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök

Höstvete L7-101 | L7-1015

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn L7-4011 | L7-401

Havre

Havre - Utsädesmängd - Såtid

Ärter

Åkerböna

Majs (endast rapport)

Ekologisk odling (endast rapport)

Färskpotatis

Matpotatis (endast rapport)
Övriga försök

Försök med reducerad jordbearbetning

Gödslingsstrategier i höstvete

Kalkförsök med potatis (endast rapport)

Gödslingsstrategier i höstvete

Kvävebehov hos olika maltkornsorter

NPKS till vårkorn på kalkrika jordar (endast rapport)
Bevattning i maltkorn
Fem odlingssystem i höstvete
Odlingsåtgärdernas påverkan på stärkelseskörden (endast rapport)
Utsädesmängd för fodermajs
Samodling av majs och baljväxter
Sortförsök i kärnmajs

Ogräsbekämpning

Höstvete, ört- och gräsogräs

Höstvete, örtogräs + renkavle

Höstvete, örtogräs

Vårkorn, örtogräs

Höstraps

Majs

Fungicider i stråsäd

Rrapport
finns
under resp
plan t.h.
Fungicidförsök i höstsäd

H-vete L15-1011 | L15-1050 | L15-1070 | L15-1071
Rågvete L15-2010 | Råg L15-2015

Fungicidförsök i vårkorn
Svensk Raps
Höstraps - Sort OS7-23 | OS7-24

Höstraps - Sort - Såtid (endast rapport)

Kvävestrategier till höstraps
Svampbekämpning i h-raps (end. OS15-8422)

Omslag Skåneförsöken 2009

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord
Ämneskommittéer
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne
Försöksringarna, ledning, kontakt

Karta över Skånes jordbruksområde

Priser och kostnader
Hela boken
  166 sidor Skåneförsök >>
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan