Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2002 - drygt 200 matnyttiga sidor
Verksamheten beskrivs och resultaten redovisas.
För att beställa boken kontakta HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad
Rapport
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan.
Etablering av fånggröda i höstvete
Kvävestege till maltkorn
Mangangödsling till höstsäd
Kvävestrategier och svavel i höstvete
Reducerad jordbearbetning, styv lera
Rågvete. Sortförsök
Fodersäd. Sortförsök
Vårkorn. Sortförsök
Höstvete. Sortförsök andra året
Höstvete. Sort * Behandling
Ärter. Sortförsök
Havre. Sortförsök
Vårkorn. Kornsorter och kvävegödsling
Vårvete. Sortförsök
Höstvete. Sort *behandling
Sortförsök i höstråg
Sortförsök i höstkorn
Bekämpning av ogräs i ärter
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Ogräsbekämpning; örtogräs i höstvete
Ogräsbekämpning; renkavle och örtogräs i höstvete
Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs + åkerven
Sprutning med fungicider i vårkorn
Sprutning med fungicider i höstråg
N-gödsling & behandling med fungicider
Stråförkortningsmedel i höstvete
Olika doser och tidpunkter med fungicider i höstvete

Intresserad av växtodling!
Den eminenta skriften "Skåneförsök 2002" är ett måste för envar skånsk lantbrukare intresserad av växtodling.

 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan