Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2010
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök

Höstvete L7-101 | L7-1015

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn L7-4011 | L7-401

Havre

Havre - Utsädesmängd - Såtid

Ärter

Åkerböna

Majs (endast rapport)

Ekologisk odling (endast rapport)

Övriga försök

Såteknik och utsädesmängd i åkerböna

Utsädesmängd för fodermajs

Samodling av majs och åkerböna
Sortförsök i färskpotatis
Blastdödningstidpunkt och kvävegödsling i matpotatis
Försök med reducerad jordbearbetning
Etablering och luckringsbehov för höstraps (end. rapp.)
Höstrapsetablering med kultivatorsådd och direktsådd (end. rapp.)
Kväve till höstvete
Kväve till höstkorn
Kvävebehov hos olika maltkornssorter
Slamspridning på åkermark
Bevattning i maltkorn
Odlingssystem i höstvete
Organiska gödselmedel till höstvete
Svamp och insekter i åkerbönor
Intensivt skördade vallar (end rapport)

Ogräsbekämpning

Höstvete, ört- och gräsogräs

Höstvete, örtogräs + renkavle

Höstvete, örtogräs

Vårkorn, örtogräs L5-402, L5-403

Majs L5-840

Majs L5-9000

Fungicider i stråsäd

Rapport
finns
under resp
plan t.h.
Fungicidförsök i höstsäd

H-vete L15-1011 | L15-1050 | L15-1070
Rågvete L15-2011
Höstkorn L15-4510

Fungicidförsök i vårkorn
L15-4010 | L15-4040

Svensk Raps
Höstraps - Sort OS7-23 | OS7-24

Höstraps - Sort - Såtid

Kvävestrategier i höstraps
Svampbekämpning i h-raps
Våroljeväxter – sort (endast rapport)

Omslag Skåneförsöken 2009

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord
Ämneskommittéer
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne
Försöksringarna, ledning, kontakt

Karta över Skånes jordbruksområde

Priser och kostnader
Hela boken
  198 sidor Skåneförsök >>
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan