Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2004 - nästan 200 matnyttiga sidor
Verksamheten beskrivs och resultaten redovisas.
För att beställa boken kontakta HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad
Rapporten
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
  Sortförsök
Höstvete: L7-1015 | L7-105
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn: L7-4011 | L7-401
Havre
Ärter
Åkerböna
Majs
  Svensk Raps
Höstraps - Sort: OS7-23 | OS7-24
Höstraps - Sortblandning
Höstraps- Utsädesmängd
Höstrapshybrid - Såteknik
Kväve till höstraps
Svampbehandling i höstraps
Vårraps - Sort
Ängsgröe - Gräsogräs
Rödsvingel - Stråförkortning
Försök med vallfröblandningar
Vårsådd av fånggrödor i höstvete
Kvävestege i höstvete
Kvävegödslingsförsök i maltkorn
Ogräsbekämpning i vallinsådd
Bekämpning av åkertistel i vårsäd
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Ogräsbekämp. i höstvete, örtogräs + renkavle
Ogräsbekämp. i höstvete, örtogräs + åkerven
Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs
Ogräsbekämpning i höstraps
Sprutning med fungicider i höstvete:
L15-1013 Greeningeffekt
L15-1012 Bek. av vetets bladfäcksjuka (DTR)
L15-1011 Strategiserie
L15-1010 Sprutning med fungicider i höstvete
Sprutning med fungicider i vårkorn
Mangangödsling till vårkorn
Reducerad jordbearbetning
Övrigt från skriften (pdf-dokument)
Innehåll
Förord. Odlingssäsongen 2003-2004, finansieringsmodell, resultatsamman-
ställningar. Beräkning av ekonomiskt netto fältförsöken i Skåneförsöken.
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2004
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen. Ringarnas centralstyrelse i Malmöhus (län) och Försökskommittén i Kristianstads (län).
Adressuppgifter till försökspersonal i Malmöhus och Kristianstads (län)
Karta över Skånes jordbruksområde
Övriga rapporter (endast som pdfer),
försöken finns ej på hemsidan.
Tomma kärnor i vårkorn
Höstraps-Utsädesmängd-Såteknik
Vårraps - Radavstånd
Höstrybs - Sort
Oljelin - Sort
Timotej - Stråförkortning
Potatis - sortförsök & sortbeskrivning
Bruka ner, föra bort eller bränna halm
Maskindemonstration på Ströö Gård
 
 
 
 
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan