Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2008
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök

Höstvete L7-101 | L7-1015

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn L7-4011 | L7-401

Havre

Havre - Utsädesmängd - Såtid

Ärter

Åkerböna

Majs (endast rapport)

Ekologisk odling (endast rapport)

Färskpotatis

Matpotatis
Övriga försök
Skördetid och övervintring i engelskt rajgräs
(endast rapport)

Försök med reducerad jordbearbetning

Gödslingsstrategier i höstvete

Kvävegödsling till maltkorn

Bevattning i maltkorn (endast rapport)

Salmspridning på åkermark

Odlingsåtgärdernas påverkan på stärkelseskörden
(endast rapport)
Fem odlingssystem i höstvete
Flerfaktoriella försök i maltkorn

Ogräsbekämpning

Höstvete, ört- och gräsogräs

Höstvete, örtogräs + vitgröe

Höstvete, örtogräs + renkavle HÖST

Höstvete, örtogräs + renkavle VÅR

Höstvete örtogräs

Vårkorn, örtogräs

Majs, ogräsförsök

Fungicider i stråsäd

Fungicidförsök i höstsäd 2008
  L15-1011 | L15-1050 | L15-1070 | L15-2010
L15-2015
Fungicidförsök i vårsäd 2008
  L15-4010 | L15-4030 | L15-5010
Betning mot kornets bladfläcksjuka (endast rapport)
Betning mot Fusarium på vårvete (endast rapport)
Svensk Raps
Höstraps - Sort OS7-23 | OS7-24

Höstraps - Sort - Såtid (endast rapport)

Kvävestrategier till höstraps
Svampbekämpning i höstoljeväxter

Mikronäring till oljeväxter

Sortförsök i vårraps (ej på hemsidan)

Omslag Skåneförsöken 2008

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord 2008
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2008
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen för SKÅNEFÖRSÖKEN samt Försökskommittén i Kristianstads (län)
Adressuppgifter till försökspersonal i Malmöhus och Kristianstads (län)

Karta över Skånes jordbruksområde

   
Hela boken
  145 sidor Skåneförsök >>
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan