Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2007
Rapport
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök

Höstvete L7-1017 | L7-1015 | L7-105

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn L7-4011 | L7-401

Havre

Ärter

Åkerböna

Majs L6-703 | L6-704

Färskpotatis

Matpotatis
Övriga försök
Utsädesmängd och såtid i havre

Gödslingsstrategi i höstvete

Kvävegödsling till maltkorn

Odlingsåtgärdernas påverkan på stärkelseskörden

Flerfaktoriella försök i maltkorn

Fyra odlingssystem i höstvete

Ogräsbekämpning

Vårkorn, örtogräs

Höstvete, örtogräs + åkerven

Höstvete, örtogräs + vitgröe

Höstvete, örtogräs + renkavle

Höstvete örtogräs

Höstraps, ogräsbekämpning

Majs, ogräsbekämpning

Fungicider i stråsäd

Jämförelser mellan olika produkters effekt mot Septoria tritici
  Behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier. L15-1050
  Behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier. L15-1070
Fungicidförsök i vårkorn
Svensk Raps
Höstraps - Sort OS7-23 | OS7-24

Höstraps - Sortblandning

Kväve till höstraps

Mikronäring till oljeväxter

Sortförsök i vårraps

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord: Ämneskommittéer Försöksåret 2007
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2007
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen. Ringarnas centralstyrelse i Malmöhus (län) samt Försökskommittén i Kristianstads (län)
Adressuppgifter till försökspersonal på
HS Malmöhus och Hushållningssällskapet i Kristianstads (län)

Karta över Skånes jordbruksområde

   
Hela boken
  177 sidor Skåneförsök >>
   
Övriga rapporter i skriften —
försöken finns ej på hemsidan.

Höstraps- Utsädesmängd, såteknik

Vårraps - radavstånd

Oljelin - Sort

Sortförsök i ekologisk odling
Krossade eller finmalda kalkprodukter. Vad säger de regionala kalkförsöken?
Kalcium och magnesium har betydelse för potatisens skalkvalitet
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Potatisbladmögel
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan