Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2017
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Växtnäring

Kvävebehov hos olika maltkornssorter

Kvävebehov hos olika höstvetesorter:
2 försök (Landskrona och Smygehamn)
1 försök (Glemmingebro)

Winterfitness i höstkorn
Winterfitness i höstvete

Kväveform och strategi i höstvete
2 försök (Ängelholm, Hammenhög)
1 försök (Bjärred)

Kvävestrategi i höstvete
2 försök (Ängelholm, Hammenhög)
1 försök (Bjärred)

Kvävestrategi i maltkorn
Tillskottsbevattning till höstvete
Tillväxtreglering i vårkorn
Tillväxtreglering i höstvete
Ogräs 2017

Ogräsbekämpning i vårsäd

Örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs och åkerven
Renkavle och örtogräs i höstvete

Sorter och Odlingsteknik

Sortförsök i höstvete
Höstvetesorter med höstvete som förfrukt
Två såtidpunkter i höstvete
Sortförsök i höstråg
Sortförsök i rågvete
Sortförsök i höstkorn: Klagstorp | Ängelholm
Sortförsök i vårvete
Sortförsök i vårkorn
Fyra kornsorter och två skördetidpunkter
Sortförsök i havre
Fusariumangrepp i specialförsök med havre
Sortförsök i ärter
Sortförsök i åkerböna
Sortförsök i ensilagemajs
Höstraps OS 21, OS 25, OS 27

Växtskydd

Bekämpning av blygrå rapsvivlar i höstraps
Effekt och skördeökning vid bekämpning av svamp i höstraps
Etablering och snigelförsök i raps
Behandling av utsädesburna sjukdomar på vårkorn
  Fungicidförsök i stråsäd 2017
Höstvete: Effekt och förändring hos fungicider i höstvete
Höstvete: Behandlingsstrategier mot svartpricksjuka
Höstvete: Bekämpningsstrategier mot gulrost
Höstvete: Strategier mot svartpricksjuka, EURO-RES-projekt
Höstkorn: Svampbekämpning i höstkorn
Vårkorn: Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
Vårkorn: Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn

Potatisbladmögel och brunröta 2017

Omslag Skåneförsöken 2017

Beställning av skriften: kontakta
Hushållningssällskapet Skåne

Övrigt från skriften

Innehåll
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Förord
Företag som finansierar regionala försök
Ämneskommittéer/Ämnesområde
Jordbruksverksamheten i Skåne 2017
Skånes jordbruksområden
Försöksringarna i Skåne
Skåneförsökens ledningsgrupp
Adressuppgifter
Temperaturer och nederbörd
Priser och kostnader för ekonomiska utvärderingar 2017

Hela boken
Skåneförsök 2017
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan