Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2014
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning
L2-4048 L2-4048-3

Växtnäring

Kvävestrategi i vårkorn

Kvävestrategi i höstvete

Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete
Sortanpassad kvävegödsling till ABSOLUT vete
Ogräs

Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål och majs
(endast rapport)

Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Losta och örtogräs i höstvete, vår
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Örtogräs i höstvete, höst och vår
Örtogräs i vårkorn
Pilört i vårkorn (1 försök på Gotland - endast rapport)
Ogräsförsök i majs
Stråförkortning och dess effekter
Sorter och Odlingsteknik
Sortförsök i höstvete
Sorter och kväveskörd i höstvete (endast rapport)
Sortförsök i höstråg
Sortförsök i rågvete
Sortförsök i höstkorn
Sortförsök i vårvete
Sortförsök i vårkorn
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn
Sortförsök i havre
Sortförsök i ärter
Sortförsök i åkerböna
Sortförsök i ensilagemajs

Sortförsök i kärnmajs

Sortförsök i vårraps

Sortförsök i höstraps
OS 21 Hybrid | OS 23 Linje | OS 24 Hybrid

Sortförsök i höstraps - sorter med klumprotresistens
OS 25 Klumprot | OS 25X Klumprot

Odlingssystem i höstvete 2014
Växtskydd
Fungicidförsök i stråsäd 2014 - sammanfattning
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete
Behandlingsstrat. i höstvete mot svartpricksjuka
Gulrostbekämpning i höstvete
Strategi med betning mot gulrost i höstvete
Behandlingstidpunkter mot gulrost i höstvete
Strategi mot rost i höstvete
Svampbekämpningsstrategier i höstråg

Svampbekämpning i vårvete

Strategi mot svampsjukd. i vårkorn i Sydsverige
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
NORBARAG-försök, bekämpn. av kornets bladfläcksjuka
Potatisbladmögel 2014
Betning mot utsädeburna sjukdomar

Omslag Skåneförsöken 2014

Beställning av skriften: kontakta
Hushållningssällskapet Skåne

Övrigt från skriften

Innehåll
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Företag som finansierar regionala försök
Ämneskommittéer/Ämnesområde
Jordbruksverksamheten i Skåne 2014
Karta över Skånes jordbruksområden
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Förs. ring, centralstyrelse i Malmöh. (län)
Försöksringarna i Kristianstad (län)
Försökskommittén i Kristianstad (län)
Ledningsgruppen i Skåneförsöken
Adressuppgifter
Temperaturer och nederbörd i Mellansverige
Priser och kostnader för ek. utvärderingar 2014
Skördeprodukter

Hela boken
Skåneförsök 2014
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan